Vi bruger Cookies!     

         
 X     
tipsklubbenaf1994

Banner undertekst
Vedtægter for ”Tipsklubben af 1994” 

 1. Medlemmerne skiftes til at ”tippe” - så længe man holder indskuddet (kr. 400) hjemme, får lov til at fortsætte tipningen. Rækkefølgen er således: 1. Kim Nyby 2. Jan Drejer 3. Brian Harbo 4. Kristian Pedersen 5. Peter Nielsen 6. Jens Otto Finnerup 7. René Tejlgaard 8. Dennis Pedersen
 2. Indskuddet er kr. 50,- pr. Medlem pr. Uge - der indsættes på konto 9174 180-56-83054 hver onsdag.
 3. Gevinster indsættes på millionærkonto 9174 180-56-83062. Saldo herpå gemmes til vores udlandstur hvert andet år i lige år. Ved meget stor gevinst, kan klubbens medlemmer aftale et beløb til udlodning - dette kræver enighed blandt alle klubbens 8 medlemmer.
 4. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned, hvortil der skal indkaldes senest 1 måned før den fastsatte dato. Generalforsamlingen er kun for medlemmer. Næstkommende generalforsamling datofastsættes hvert år på generalforsamlingen. Den fastsatte dato kan kun ændres med meget gode argumenter, senest 6 uger før generalforsamlingen. Af indkaldelsen skal dagsorden for generalforsamling fremgå. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden, senest 5 dage før generalforsamlingen. Alle valg er for 3 årige perioder. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg A. Formand (basisår 1994) B. Kasserer (basisår 1994) 6 Evt.
 5. Der må spilles på tips - lotto - bookmaking (oddset) - dantoto - trav og måltips.
 6. Den der skal ”tippe” skal lægge spillet ind på klubbens hjemmeside inden første spil går i gang..
 7. Narren pr. 1. oktober arrangerer den kommende marts måneds generalforsamling. Alle betaler ligeligt til de valgte arrangementer, også selvom man ikke deltager.
 8. Den runde der er i gang pr. 1. januar færdigspilles, hvorefter man har årets stilling i den interne dyst på ranglisten.
 9. Der arrangeres for samværets skyld et eller flere arrangementer årligt. Dette aftales nærmere fra arrangement til arrangement. Indkaldelse m.m. sker via klubbens hjemmeside.
 10. Disse vedtægter kan kun ændres på ordinære generalforsamlinger. For ændringer af disse kræves mindst ¾ af de fremmødte stemmer.
 11. Disse love er vedtaget den 21. marts 2015 (oprindelig januar 1994, ændret den 18. april 1997)

 

Aalborg, den 5. september 2015.

 

På klubbens vegne

 

Brian

(formand)

Opdateret 30/12/2015